Музика

януари 2008 г.

Януарски Салон за музика и рефлексии
Произведения за орган и глас
Шедьоври за глас и орган от епохата на Ренесанса до съвремеността