Музика

април 2009 г.

Произведения от Сметана и Шуберт
По случай 130 години от обявяването на София за столица на България
Салон за музика и рефлексии, април 2009
Хилда Казасян, Теодосий Спасов, Христо Йоцов, Борислав Йоцов, "Бънджи сингърс"
Творби от късния романтизъм и постромантизъм - Форе, Франк, Регер