По света

май 2015 г.

Български роман с издания в Италия, САЩ, Македония, Китай
Проявата е част от IV фестивал, посветен на нобелиста Чеслав Милош, преводач на хайку