По света

август 2021 г.

На 28 август балетната компания Art Dance Theater - Teatro Piccolo di Pietralata ще представи балета „Лебедово езеро"
Тема на конкурса: „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”
Надежда Костадинова и Владислав Христов са сред финалистите на конкурса, организиран от Румънската хайку асоциация в гр. Констанца