Празници / фестивали

ноември 2005 г.

Програма на тържествата
Фестивал за Публиката
Танцов конкурс за деца от предучилищна възраст и изложба
Повече дискусии - повече разговори за книги-явления
Програма на тържествата
Среща на традицията със съвременността