Празници / фестивали

ноември 2005 г.

Единадесета национална среща-наддумване
Честване на Лунната Нова година
Международен студентски фестивал
Международен младежки фестивал
Да бъдем европейски граждани
Поезията като празник
Пети компютърен арт-фестивал
Фестивалът е едно от най-големите културни събития в Южна Азия