Празници / фестивали

май 2021 г.

Специални издания на семейната образователна програма „Животните на фронта“
Между 12 и 16 май в Театър „Възраждане“ и Гьоте-институт ще бъдат представени серия от сценични четения и пърформанси
Първото събитие на клуб ТАМ в Клуба на дейците на културата
Вечер с полска литература в хотел „Славянска беседа"
Столична община се включва със свой откъс в читателския маратон
6 май - Ден на храбростта и Празник на Българската армия