7 март 2009 г.

В рамките на петото издание на Световния форум на водата