7 януари 2021 г.

12 януари – 2 февруари 2021, Галерия "Структура"
7 януари, 15:00 ч., на живо от Сеул: среща с младия преводач и литератор Цветомира Векова
За книгата със стихове и размисли “Натрупване на незнание” от Сашо Серафимов