29 ноември 2012 г.

По случай 50-годишнината на "Номура" - център за интегрирано образование през целия живот
Проект на Бора Петкова, със специалното участие на HR-Stamenov