Лаборатория

2021 г.

Специалната награда на журито получи Стратегия за интеграция на глухите хора у нас и популяризиране на жестомимичния език
Покана за участие в стършеловата школа за млади хумористи
Обучение, 12-18 април 2021. Срок за кандидатстване - до 14 февруари 2021 г.