Лаборатория

2007 г.

"На тясно" в Хамбара
Съвременно изкуство - Шумен 2007
„На тясно“ в Хамбара
Изложба на Владимир Вацев
Новата функция на миналото
В рамките на проекта "У дома в Европа"