Срещи

май 2016 г.

Майската среща от цикъла беседи "Книгата на книгите"
Представяне на специалния двоен брой на „Литературен вестник“, изцяло посветен на съвременната полска литература