Срещи

март 2009 г.

За повече стихове и щастие на Земята
"Строго охранявани влакове" - съвместна работа на писателя Бохумил Храбал и режисьора Иржи Менцел
Инициатива на artnewscafe - Пловдив
Среща с Мачей Новак, директор на Театралния институт във Варшава
По повод Международния ден на поезията - 21 март, и пролетното равноденствие