Срещи

януари 2014 г.

Първата избрана тема е "Имената - начин на употреба... и злоупотреба"
Десетата среща от поредицата беседи и дискусии "Православие и съвремие"