Срещи

декември 2013 г.

Първият българин, стигнал до дъното на Крубер-Вороня
Деветата среща от поредицата беседи и дискусии „Православие и съвремие“