Срещи

февруари 2021 г.

Част от инициативата "ВРАТА Завръщане": 25 февруари, 18:30 ч., Инстаграм
С публичната лекция на Дан Шомон се поставя началото на Открита катедра, която дава академична трибуна на учени, бизнесмени и политици