Срещи

януари 2021 г.

4 февруари 2021 г., 16.00 ч., Нов български университет
25 януари 2021 г., 16.00 ч., Нов български университет
7 януари, 15:00 ч., на живо от Сеул: среща с младия преводач и литератор Цветомира Векова