Конкурси

октомври 2015 г.

За младежи на възраст от 16 до 23 години от Варна и региона
Крайният срок за изпращане на творбите е 01.11.2015 г.
За непубликувано любовно стихотворение или разказ
Част от програмата на Софийския международен литературен фестивал