Конкурси

октомври 2011 г.

За фотографи, изкушени от словото, и пишещи, изкушени от фотографията
Конкурсът е явен и е без възрастови ограничения за кандидатите
За автори без ограничение във възрастта
За студенти от всички курсове, обучаващи се за бакалаври и магистри