Конкурси

ноември 2011 г.

Конкурс на списание „Българска наука” и "Рийдър" ООД
Национална награда за поезия "Иван Николов" 2011