Конкурси

Конкурс за късометражен филм на тема "Игри на късмета"

За студенти от всички курсове, обучаващи се за бакалаври и магистри

Конкурс за късометражен филм на тема "Игри на късмета"


◊ СЪБИТИЕТО

Конкурс за късометражен филм 2011 г.
Тема - "Игри на късмета"


Организатори:
 
• Съюз на българските филмови дейци – творческо професионална организация, която от основаването си през 1934 съдейства за развитието на филмовото изкуство в България и съответно за реализацията на всяко ново поколение кинематографисти.

• „ЕВРОБЕТ” – Генерален спонсор на Българската филмова академия, създадена през 2010 година.

Партньори:

. НАТФИЗ - Национална академия за театрално и филмово изкуство, Факултет "Екранни изкуства"
. НБУ - Нов български университет, Департамент "Кино, реклама и шоубизнес"
. Югозападен университет "Неофит Рилски", Факултет по изкуствата
. Професионален Арт колеж по екранни изкуства.


РЕГЛАМЕНТ

Цели:

1. Конкурсът има за цел да привлече вниманието на бъдещите професионалисти в сферата на аудиовизията в България с идеята за арт експеримент.

2. Темата на конкурса – "Игри на късмета", като вид творческа провокация, да даде възможност на най-младите, подготвящи се за творци на аудиовизуални произведения именно през 21. век – века на аудиовизията, да проявят артистично и метафорично въображение за всичко в човешкия живот – от любовта до смъртта, от себереализацията до надеждата за късмет.

3. Отличените в конкурса филмови автори да бъдат еднократно финансово подпомогнати за творческото си развитие по време на обучението си.


Право на участие в конкурса:

1. Във Филмовия конкурс "Игри на късмета" имат право да участват всички студенти от всички курсове, обучаващи се за бакалаври и магистри по киноспециалностите в Националната академия за театрално и филмово изкуство, в Нов български университет, в Югозападния университет "Неофит Рилски" и в Професионалния Арт колеж по екранни изкуства.

2. Срокът за предаване на късометражни филми за участие в конкурса „Игри на късмета” е 25.11.2011 г.

3. Филмите се предават на 5 броя DVD в Съюза на българските филмови дейци, на адрес: София, бул. "Дондуков" 67 (сградата на Студия "Време", етаж 4), всеки работен ден от 10 до 17 часа.

4. Кандидатите за участие в конкурса предават заедно с творбите си и попълнен формуляр – Заявка за участие във Филмовия конкурс "Игри на късмета" (по образец). В него те декларират с подписа си, че са автори на филма, че той е създаден след дата 28.09.2011 г., както и че са съгласни филмите им да бъдат популяризирани.

5. Победителите в конкурса се определят от 4-членно професионално жури. Допълнително се дава Награда на публиката, определена чрез гласуване в интернет в периода 12.12.2011 г. – 22.01.2012 г.


Изисквания към филмите:

1. Без ограничения за вида кино (игрални, документални, анимационни), както и за жанра.

2. Времетраене от 3 до 5 минути.

3. Няма изискване техниката на заснемане да е задължително професионална, важни са идеята и творческата инвенция.

4. Филмът да е озвучен на български език (ако има озвучаване) и със субтитри на английски език.


Награден фонд:

„ЕВРОБЕТ” осигурява финансово покритие на наградите във Филмовия конкурс "Игри на късмета". Като всяка награда има смисъл на еднократно подпомагане за следващ творчески проект.  

• Първа награда – 3000 лева
• Втора награда – 2000 лева
• Трета награда – 1000 лева
• Награда на публиката – 1000 лева


Жури:
 
Филмовият конкурс "Игри на късмета" ще бъде журиран от 4 души:
• Представител на СБФД
• Представител на Евробет
• Носител на наградата за цялостно творчество на СБФД
• Носител на наградата за режисьорски дебют на СБФД


Други:

1. ЕВРОБЕТ популяризира конкурсните филми в интернет мрежата и осигурява организацията за отчитането на резултатите от гласуването онлайн за Наградата на публиката.

2. Съюзът на българските филмови дейци осигурява салона на Дома на киното за финален филмов маратон, на който ще бъдат прожектирани всички филми от конкурса. Там ще бъде организирана и Официалната церемония, на която ще бъдат обявени наградите на журито и на публиката.


За контакти:

СБФД                                                       
Дима Димова 02/ 946 10 68                                           
Рени Златанова 02/ 946 10 68                                      
Искра Димитрова 02/ 946 10 63                        
Fax: 02/ 946 10 69                        
Имейл: sbfd@sbfd-bg.com;                     
I_dimitrova@filmmakersbg.org


ЕВРОБЕТ
Весела Георгиева
Мениджър публични комуникации и стратегии
Тел.: 02/ 807-25-44    
GSM: 0897 08 10 70
Имейл: pr@eurobet.bg

Автор: Организаторите
02.10.2011 г. 16:57
Посетено: 2277
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/13251-konkurs-za-kasometrazhen-film-na-tema-igri-na-kasmeta