Конкурси

май 2019 г.

Краен срок за изпращане на разказите: 30.06.2019 г.
Краен срок за изпращане на творбите: 15 септември 2019 г.
До 26 май млади български творци могат да кандидатстват със свои творби, посветени на значими граждански права и свободи
Пет минути от историята на националната среща
Краен срок за изпращане на творбите: 16 юни 2019 г.
За ученици и младежи от София на възраст от 14 до 29 години