Конкурси

февруари 2021 г.

Краен срок за изпращане на произведенията: 15 март 2021 г.
За автори до 32-годишна възраст, издали поетични книги през 2020 и 2021 г.
XX Национален поетичен конкурс "Любовта е пиянство или пиянство от любов"
Конкурсите са за фотография и за рисунка. Краен срок за изпращане на творбите: 12 март 2021
Национална литературна награда за цялостно творчество на български белетрист или драматург