Конкурси

февруари 2016 г.

За младежи и девойки от 14 до 19 години
Краен срок за кандидатстване: 01 март 2016 г., 22:00 ч.
За автори на възраст от 6 до 27 години
За това време литературната инициатива вдъхнови създаването на повече от 130 разказа