Проекти

ноември 2008 г.

Проект "Фенерът на Антон Митов и днешните му последователи"
Как спомените за миналото могат да бъдат съхранени за бъдещите поколения
От 10 ноември до 17 декември 2008 г.
Представяне на нови български книги