Проекти

ноември 2005 г.

Международна младежка мрежа за съвременни изкуства
Младежки проект на Външно министерство на Германия
Седмица на езиците
Подкрепа на издателски проекти
Срокът за кандидатстване по програма mapXXL е удължен до 26 март!
България, Румъния, Гърция, Турция
Нов проект на Художествена галерия - Добрич
Италиански културен институт в София