Проекти

ноември 2005 г.

Национален център за музика и танц открива Сесия за финансиране на творчески проекти
Център за медийни изкуства Интерспейс и Гьоте-институт София
Иновативни проекти в областта на преподаването и изучаването на чужди езици
Европейска интеграция
Четвърта сесия на програма за стипендианти