Проекти

Превод на книга от италиански

Италиански културен институт в София

.: СРОК Кандидатите могат да подават молба до 31 март или 30 септември всяка година. .: КАНДИДАТСТВАНЕ Молбата за финансова премия за превод на книга от италиански език се подава в Италианския културен институт в съответната страна, или, при отсъствие на такъв, в Посолството. .: ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ Молбата трябва да съдържа: а) кратка индикация за проект, съгласуван между издатели, автори, преводачи и Посолството и/или Италианския културен институт, който може да бъде и с многогодишна продължителност; б) индикация за насочеността на проекта - неговите крайни потребители; в) кратко описание на творбата и мотивация за превеждането и/или издаването й; г) автобиография на преводача. Гаранции за качеството на превода от Италианския културен институт и от Посолството. Подчертава се, че премията финансира единствено труда на преводача; д) кратък финансов разчет на издателя с крайната сума на разходите по издаването, по превода и размера на поисканата помощ. Отново се акцентира върху факта, че премията финансира единствено превода. Следователно разходите по него следва да бъдат адекватни на размера й; е) планирани срокове за публикуването; ж) приложен екземпляр от книгата, списанието или материалите или тяхно фотокопие; з) писмено споразумение между българския и италианския издател за бъдещото закупуване на правата. (Под писмено споразумение се разбира формалният и документиран израз на воля от страна на чуждия издател по отношение на италианския, за публикуване на дадено произведение, ако за това се изпълнят необходимите условия, като така се поставят основите на по-нататъшното закупуване или безплатно отдаване на авторските права). Чуждото издателство може направо да представи документи за закупуването на правата, ако то вече е факт; и) оценка от Италиански културен институт и/или Посолство и/или Консулство; й) всеки допълнителен документ може да бъде от полза; к) умоляват се кандидатите да представят пълната документация на български и италиански (един комплект на български и превод на италиански в два екземпляра). Получилите финансиране следва да публикуват изданието със следния надпис: "тази книга е публикувана с финансовата подкрепа на Министерство на външните работи на Италия", както и да представят, след излизане от печат, доклад за хода на продажбите, читателския интерес и вида на потребителите. .: И ОЩЕ Италиански културен институт в София - http://www.iic-sofia.com
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 539
Етикети: Превод
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/432-prevod-na-kniga-ot-italianski