Проекти

май 2012 г.

Една международна платформа с две спирки в България: Созопол и София
Да се продуцират проекти вместо фестивали, предлага Орлин Дяков
За проекти и презентации, свързани с изкуството в публична среда