Проекти

Отворена покана за проекти - Фестивал за изкуства на открито

За проекти и презентации, свързани с изкуството в публична среда

◊ СЪБИТИЕТО

Фондация "Credo Bonum" в партньорство със Столична община организира Фестивал за изкуства на открито в Западен парк.

Във връзка с организирането на пилотното издание на фестивала, което ще се проведе в периода от 3 до 11 ноември 2012 г. в района на Западен парк, фондация "Credo Bonum" обявява отворена покана за проекти и презентации, свързани с изкуството в публична среда.

Проектът цели да развие платформа за организиране на съвременен градски фестивал в периферните зони, с богата програма от събития, които променят облика на градската среда и опосредстват комуникацията с публиката.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФЕСТИВАЛА

Идеята на Фестивала е да срещне отблизо публиката с различните форми на съвременното изкуство и да покаже богатия ресурс, който то може да предложи, в процеса на промяна на утвърдени нагласи и отношения. Програмната схема залага на синтез между изкуствата, достъпен език и интеракция, която да промени позицията на публиката от пасивни наблюдатели към активни участници.

Фокусът в програмата на това издание попада върху образователните акции и дискусии по проблемите на публичното изкуство с конкретни примери от българската и световната практика.

Основни локации на фестивала тази година са парковата част на Западен парк, метростанциите "Западен парк" и "Вардар". Към тях могат да бъдат приобщени и различни алтернативни локации от околните квартали, междублокови пространства, калкани и т.н.

Част от образователната програма ще бъде представена в галерия "Credo Bonum".


◊ ОТВОРЕНА ПОКАНА

Поканата е ориентирана към всички форми на изкуство в публично пространство и различни образователни инициативи, свързани с тях.

В отворената покана могат да кандидатстват физически и юридически лица – артисти, куратори, организации, трупи, творчески колективи, галерии и музеи, неправителствени организации от България и чужбина.

• Срок за изпращане на проектите: 4 юни 2012


• Пълният текст на отворената покана - на адрес http://credobonum.bg
. За повече информация:
Фондация "Credo Bonum", office@credobonum.bg, тел: 02/815 96 19


Автор: Фондация "Credo Bonum"
11.05.2012 г. 17:51
Посетено: 1724
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/14721-otvorena-pokana-za-proekti-festival-za-izkustva-na-otkrito