Проекти

май 2009 г.

Завършилите курсовете на обучение и издържали успешно изпитите ще получават свидетелства за калфа и майстор
Покана към артисти, арт-групи, куратори, галерии, държавни институции, чуждестранни институти