Проекти

май 2008 г.

За съхраняване и развитие на материалната и духовната култура на България
“Гинсбърг”, “Стратегии” и музика от Арво Пярт