Проекти

март 2014 г.

Покана за представяне на проекта и пресконференция
Shaker Maker, Марто от Строежа, Soregashi, DJ Onzy и Lazy Face пускат в подкрепа на студентското радио
Правоговор за деца и Програма "Учене през целия живот" са нови курсове в програмата
.gif-АРХИВ - Събирателна инициатива за съпоставка, интерпретация и акцентиране върху .gif-арта в България