Проекти

декември 2012 г.

Презентация, среща-разговор, дискусия
Изкуството въздейства върху обществените нагласи
Второ издание на образователната програма „Експонат на месеца”