Проекти

април 2019 г.

24 април 2019: Музика от дълбините с философа Боян Манчев
Краен срок за подаване на заявки за участие: 10 май 2019 г.
Срокът за подаване на документи изтича на 31.05.2019 г.
3 април - 5 юни 2019, Театрална зала „Алма Алтер“ - Софийски университет