Проекти

За музиката: Серия разговори с водещ Илия Граматиков

24 април 2019: Музика от дълбините с философа Боян Манчев

За музиката: Серия разговори с водещ Илия Граматиков

 

◊ ПОКАНА

„За музиката“ е замислен като диалогичен формат, чиято цел е да даде възможност да мислим, слушаме и разговаряме за музика по начин, който не е затворен нито в „закодирания“ строго професионален език, нито в чисто любителската битка на вкусове. Всяка от срещите в тази серия ще предложи различна перспектива, зададена от предпочитанията на подбраните гости към определени теми, свързани с различни музикални епохи, разнообразни исторически и социокултурни контексти, стилове, жанрове, тенденции, и разгърнати въз основа на представителни извадки от техни любими музикални произведения. Подобна перспектива предполага по-интимна атмосфера, предразполагаща към споделяне на подчертано лично – както любителско, така и професионално – отношение към музиката.


24 април 2019: Музика от дълбините
с философа Боян Манчев

Водещ: Илия Граматиков - музиколог, диригент, преподавател по история на музиката и артистичен директор на фестивала ppIANISSIMO.

Боян Манчев (София, 1970) е философ и драматург. Доцент към Департамент „Изкуствознание и история на културата” на НБУ, където преподава философия и теория на изкуството и културата; професор в Берлинския университет за изкуства, където преподава философия и съвременна критическа теория; гост-професор в СУ „Св. Климент Охридски” и Университета Холинс (Вирджиния / Франкфурт). Автор е на седем книги и близо двеста студии и статии, публикувани на български, френски, английски, немски, италиански, испански, португалски, японски, китайски, руски, шведски, сръбски, словенски и други езици.


24 април 2019, 19 часа, Театрална зала „Алма Алтер“ в Софийския университет. 

Вход свободен.

Автор: Културен център на СУ
23.04.2019 г. 14:42
Посетено: 1152
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/29492-za-muzikata-seriya-razgovori-s-vodesht-iliya-gramatikov