Научни форуми

Представяне на втори етап от изследването "София – град на творческата икономика"

В рамките на семинара "Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България"

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Уважаеми дами и господа,

Столична община и Обсерватория по икономика на културата организират съвместно представяне на втори етап от изследването "София – град на творческата икономика". Изследването е резултат от съвместен проект на Обсерватория по икономика на културата и Столична община.

Представянето ще се състои на 16 октомври 2012 г., вторник, от 10:00 до 14:00 ч. в сградата на Гьоте-институт България и се реализира в рамките на семинара „Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България“, съвместна инициатива на Гьоте-институт и Обсерватория по икономика на културата.

Целта на картографирането е чрез анализа на културните ресурси да се стимулира ефективното и ефикасно управление на средствата за култура на Столична община. В настоящия контекст понятието „култура” излиза извън класическия аспект на културата като изкуство – създава се понятие за културата и в нейното икономическо измерение. Ето защо, цел на това проучване е да се докаже приноса на изкуствата, културните и творческите индустрии за интегрираното развитие на града.

· Осемдесетте години на XX век дават първите признаци за промяна на традиционния икономически поглед към изкуствата и културните индустрии – от субсидирани сектори, „храненици“ на държавата, към сектори – фактор за устойчиво развитие и икономически растеж, до днешното разбиране за изкуствата, културните и творческите индустрии като сектори с уникална природа (на културните дейности), даващи възможност за развитие на специфични инвестиционни и бизнес модели и социо-културни политики.

· Конструкцията „Творчески индустрии“ е един от тези нови подходи, които промениха традиционния унил бюджетен поглед към културата и доказаха не просто икономически растеж, а динамика, с която нито един друг сектор в пост-индустриалните икономики не може да се сравни – те се превърнаха в „мотор“ и стимулатор не само на национално, но и на европейско ниво.

· Първа крачка към всички тези постижения е картографирането, което показва какво притежава един град или национална икономика. С настоящото изследване София се присъединява към Лондон, Берлин, Ливърпул – градове, изградили културните си политики и стратегии за развитие на основа картографиране на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм.

· Данните от изследването очертават София като национален център на културните и творчески индустрии. Основните показатели за отделните подсектори относно икономическата им значимост – добавена стойност, заети, оборот, брой предприятия, преки чужди инвестиции, внос и износ на културни стоки и услуги – показват концентрация между 49% и 92% в София - с постоянна тригодишна динамика.

Благодарим Ви предварително за проявения интерес и разчитаме на Вашето участие и ангажираност.


С уважение:

Диана Андреева, Директор  
Обсерватория по икономика на културата
                                                                        
Д-р Рудолф Барч, Директор
Гьоте-институт България


Автор: Обсерватория по икономика на културата
12.10.2012 г. 22:40
Посетено: 1335
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/15572-predstavyane-na-vtori-etap-ot-izsledvaneto-sofiya-grad-na-tvorcheskata-ikonomika