Научни форуми

ноември 2009 г.

Покана за участие в Десетата научна конференция по социолингвистика
Годишна конференция на катедра „Теория на литературата“ във ФСлФ на СУ „Св. Климент Охридски“
Испанските писатели Мануел Ривас и Бернардо Ачага в София
Публичната дискусия за годишнината от прехода - от 10 часа на 10-ти