Научни форуми

Програма на конференцията "Териториите на сравнителното литературознание"

Годишна конференция на катедра „Теория на литературата“ във ФСлФ на СУ „Св. Климент Охридски“

◊ ПРОГРАМАТА

26 ноември
Конферентна зала, СУ “Св. Климент Охридски”
Ректорат, северно крило, ІІ етаж

. 10,00-10,05     Встъпителни думи от проф. дфн Панайот Карагьозов, декан на Факултета по славянски филологии, СУ “Св. Климент Охридски”


Първа сесия. Модератор: гл. ас. д-р Тодор Христов

. 10,05-10,20     доц. д-р Димитър Камбуров, СУ “Св. Климент Охридски”
Exile или Exodus; Post-modern или Past-mortem: "Музеят на безусловната капитулация
" на Дубравка Угрешич и "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде" на Илия Троянов

. 10,20-10,35     ст. ас. Биляна Курташева, Нов български университет
Яворов и Stones в часа на синята мъгла

. 10,35-10,50     ст. ас. Дария Карапеткова, СУ “Св. Климент Охридски”
Преводът на Марио Мариани, или български прочити на италианската "Лолита"

. 10,50-11,05     докторант Галина Иванова, СУ “Св. Климент Охридски”
„Към нови морета”. Митът за сирените или мълчание и четене при Ницше
и Кафка

. 11,05-11,20     гл. ас. д-р Невена Панова, СУ “Св. Климент Охридски”
Територии на четенето в античната литература

. 11,20-12,00     Дискусия


Втора сесия. Модератор: докторант Михаил Ненов


. 13,30-13,45     доц. дфн Дечка Чавдарова, ШУ “Еп. Константин Преславски”
Българо-руски литературни паралели от гледна точка на националната менталност

. 13,45-14,00     магистър Екатерина Тодорова, СУ “Св. Климент Охридски”
Територии в текста – територии извън текста. „Хождение игумена Даниила”

. 14,00-14,15     докторант Албена Тодорова, СУ “Св. Климент Охридски”
Толстой
и модерната японска литература

. 14,15-14,30     доц. д-р Анжелина Пенчева, СУ “Св. Климент Охридски”
Изтокът и Западът на славянството и днешната съдба на сравнителното славянско литературознание

. 14,30-14,45     магистър Катерина Кокинова, СУ “Св. Климент Охридски”
„Пиша, следователно съществувам” или как В. Гомбрович и Вл. Набоков
пишат (за) живота си

. 14,45-15,30     Дискусия

. 15,30-16,00 Кафе пауза


Трета сесия. Модератор: докторант Ангел Игов


. 16,00-16,15     доц. д-р Амелия Личева, СУ “Св. Климент Охридски”
За книгите, четенето и жените

. 16,15-16,30     докторант Михаил Ненов, СУ “Св. Климент Охридски”
Териториите на чудовищността в английската викторианска литература. Граници и ограничавания

. 16,30-16,45     ст.н.с. ІІ ст. Христина Балабанова, Институт по литература – БАН
Компаративни синтези и културни идентичности в периода на общоевропейските интеграции (90-те години на ХХ век)

. 16,45-17,00     гл. ас. Йордан Костурков
, ПУ “Паисий Хилендарски”
Представи за регионализма и модернизма в американската литературна теория

. 17,00-17,15     магистрант Гергана Златкова, СУ “Св. Климент Охридски”
Прочити на романа „Моби Дик” през призмата на присъстващи в него библейски имена, сюжети и мотиви

. 17,15-18,00     Дискусия

. 18,00-19,00     Представяне на “Не съм от тях. Канонът на различието”, сборник в чест на проф. Никола Георгиев


27 ноември
Конферентна зала, СУ “Св. Климент Охридски”
Ректорат, северно крило, ІІ етаж

Четвърта сесия. Модератор: ст. ас. д-р Дарин Тенев

. 10,00-10,15     доц. д-р Калин Михайлов, СУ “Св. Климент Охридски”
Територии на злото в художествената литературата - времеви, пространствени и “телесни” измерения на присъствието му при Данте
, К.С. Луис и Франк Перети

. 10,15-10,30     докторант Ангел Игов
, СУ “Св. Климент Охридски”
Раждането на града от духа на романтизма

. 10,30-10,45     докторант Лора Шумкова, Нов български университет
„Дилетант” и модерният Метрополис

. 10.45-11.00     магистрант Димитър Божков, СУ “Св. Климент Охридски”
Парижките пасажи като 'място на литературата'

. 11,00-11.15     докторант Теодора Цанкова, СУ “Св. Климент Охридски”
Живот в смъртта – музеят в поемата My Last Duchess на Робърт Браунинг и в разказа “Овалният портрет” на Едгар Алан По

. 11,15-12,00      Дискусия


Пета сесия. Модератор: докторант Теодора Цанкова


. 13,30-13,45     ст.н.с. І ст. дфн Николай Аретов, Институт по литература - БАН
Сравнението и мотивите, които го пораждат

. 13,45-14,00      доц. д-р Светла Черпокова, ПУ “Паисий Хилендарски”
Сравнителното литературознание в полето на интердисциплинарността: за „сходствата в препаската” и за един торс без глава

. 14,00-14,15     н.с. д-р Камелия Жабилова, Институт за философски изследвания - БАН
Неинституционални топоси на интелектуален живот. Българският случай. (Теоретико-методологически аспекти)

. 14,15-14,30     доц. д-р Цветана Хубенова, СУ “Св. Климент Охридски”
Постмодерното историзиране

. 14,30-14,45     ст. ас. д-р Дарин Тенев, СУ “Св. Климент Охридски”
Избледняващи територии (Случаят с японското авангардно списание „А”)

. 15,00-15,45     Дискусия

. 15,45-16,00     Заключителни думи на  проф. Симеон Хаджикосев

Автор: Теодора Цанкова
25.11.2009 г. 12:32
Посетено: 1291
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/8946-programa-na-konferentsiyata-teritoriite-na-sravnitelnoto-literaturoznanie