Научни форуми

Езикът и социалният опит

Покана за участие в Десетата научна конференция по социолингвистика

◊ СЪБИТИЕТО

Ръководството на Международното социолингвистическо дружество има честта да Ви покани за участие в

Десетата конференция по социолингвистика на тема: Езикът и социалният опит

Дата на провеждане: 10 и 11 април 2010 г. (събота и неделя).
Място на провеждане: Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Допълнително ще Ви съобщим подробности за началния час на откриването и за реда на изнасяне на докладите и научните съобщения.


◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Международното социолингвистическо дружество – София (МСД) не поема финансови ангажименти по пътуването и пребиваването на участниците. По този въпрос те следва да се обърнат към администрацията на съответната организация, в която работят.

2. Участниците ще бъдат регистрирани непосредствено преди откриването, когато ще получат окончателната програма и другите делови материали.

3. Таксата е в размер  на 30 лева (за студенти, докторанти и пенсионери – 5 лв.).

4. Организационният комитет на конференцията предвижда докладите да са по 20 минути, т.е. не повече от 8 стандартни страници по БДС, а за научните съобщения – до 5 стр., т.е. 12 минути. Няма да бъдат приемани доклади и научни съобщения, надхвърлящи посочения обем. Не се допускат и доклади извън обявената тема.

5. Предвижда се докладите да бъдат публикувани в поредицата „Проблеми на социолингвистиката”, Х том, посветен на 70-годишнината на акад. Михаил Виденов.

6. По време на конференцията ще бъде проведено и организационно (отчетно-изборно) събрание на членовете на МСД, когато ще може да се заплати членският внос за 2010 г. и за предходни години.

7. Срок за изпращане на заявките – 1 март 2010 г., на insoliso@gmail.com или до Организационния комитет на посочения адрес.

8. Работни езици на конференцията – български и английски.


За допълнителна информация се обръщайте към Организационния комитет:
. Доц. д-р Ангел Ангелов - председател
. Доц. д-р Красимира Алексова
. Доц. д-р Красимир Стоянов
. Ст. пр. д-р Павлина Кънчева
. Ст. пр. д-р Катя Исса

Международно социолингвистическо дружество - София
International Sociolinguistic Society in Sofia – INSOLISO
                                                
insoliso@gmail.com                           
тел. 9308368

София 1504, Бул. "Цар Освободител" 15
Факултет по славянски филологии

       
Автор: От организационния комитет
29.11.2009 г. 18:27
Посетено: 1146
Етикети: Езикът
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/8970-ezikat-i-sotsialniyat-opit