Научни форуми

май 2016 г.

Част от научноизследователската програма „Литературата на Народна република България (1946–1990)"
Академични четения, посветени на 65-годишнината на проф. д-р Алберт Бенбасат
19 май 2016, 17.00 часа, СУ "Св. Климент Охридски", 136 аудитория
Богатството на българското християнство
16-17 май 2016 г., Българска aкадемия на науките, Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"