Научни форуми

април 2016 г.

Трето изданиe на семинара “Привилегията да сме информирани”
В рамките на Семинар на π за литература и философия
19 април 2016 г., Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”
Семинарна среща на 5 април 2016 г., 18:00 часа, в Нов български университет
В рамките на Семинар на π за литература и философия