Научни форуми

юни 2016 г.

В рамките на проекта „Литература и география”
Форум от поредицата конференции, посветени на приноса на Петко и Пенчо Славейкови за българската култура, организирани от Община Трявна
2 юни 2016, 19 ч., Нова конферентна зала на СУ „Св. Кл. Охридски“
Кръгла маса от поредицата „Знание по диагонал“