Научни форуми

Научна конференция за народната култура и образованието

150 г. от рождението на проф. д-р Иван Шишманов и 40 г. НЕПС "Проф. д-р Иван Шишманов"

◊ СЪБИТИЕТО

Национално етнопедагогическо сдружение
“Проф. д-р Иван Шишманов”
Столична община
СУ “Св. Климент Охридски”
Институт по етнография и фолклор с музей при БАН
Съюз на българските писатели
Синдикат на българските учители

Под патронажа на
г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община


Научна конференция по проблемите на народната традиционна култура, образованието и идеите на проф. д-р Иван Шишманов


Посвещава се на
150 години от рождението на проф д-р Иван Шишманов и 40 години НЕПС “Проф. д-р Иван Шишманов”


22 и 23 юни 2012 г.
Конферентна зала - СУ “Св. Климент Охридски”


◊ ПРОГРАМАТА

22.06.2012 г.


Първо заседание
Председател: доц. д-р Веселин Тепавичаров, ръководител на катедра “Етнология” в СУ “Св. Климент Охридски”
. 10.00-10.30 ч. Откриване на конференцията, приветствия
. 10.30-11.00 ч. 40 години НЕПС “Проф. д-р Иван Шишманов” – народната култура, детето и идеите на проф. д-р Иван Шишманов – Лозинка Йорданова, председател на НЕПС “Проф. д-р Иван Шишманов”
. 11.00-11.15 ч. Проф. д-р Ив. Шишманов – личност и идеи – Атанас Цанков (Явор Цанков), писател
. 11.15-11.30 ч. Поглед върху етнокултурното научно сътрудничество между НЕПС “Проф. д-р Иван Шишманов” и Института по етнография и фолклор с музей при БАН – прооф. д-р Рачко Попов, ИЕФЕМ при БАН
. 11.30-11.45 ч. Родословно дърво на фамилия Шишманови – Диана Коларова, генеалог
. 11.45-12.00 ч. Димитър Иванов Шишманов – възход, гибел и възкресение – Мария Владимирова, журналист и преводач
. 12.00-12.15 ч. Книжовно общество на Иван Шишманов – Румен Спасов, Клуб на възпитаниците на СУ “Св. Климент Охридски”
. 12.15-12.30 ч. Научни заблуди и живи светилници – Никола Гигов, писател и изследовател, гр. Смолян
. 12.30-12.45 ч. Проф. д-р Иван Шишманов и Николай Хайтов – защитници на народностното пред Европа – Елена Хайтова, писател и публицист, гр. Смолян
. 12.45-13.00 ч. Дискусия с модератор доц. д-р Веселин Тепавичаров, ръководител на катедра “Етнология” в СУ “Св. Климент Охридски”

13.00-13.15 ч. Кафе пауза

Второ заседание
Председател: доц. д-р Венцислав Димов, ФЖМК на СУ “Св. Климент Охридски”

. 13.15-13.30 ч. Етнологията трябва да влезе в българското училище – доц. д-р Веселин Тепавичаров, ръководител на катедра “Етнология” в СУ “Св. Климент Охридски”
. 13.30-13.45 ч. Възход и падение на идеята за преподаване на етнография в българското училище – доц. д-р Еля Цанева, ИЕФЕМ при БАН
. 13.45-14.00 ч. Анкетата на проф. Карл Бюхер в бр. 1 на СбНУ от 1889 г. с редактор проф. д-р Иван Шишманов – проф. д-р Минка Златева, ФЖМК на СУ “Св. Климент Охридски”
. 14.00-14.15 ч. Възгледите на проф. д-р Иван Шишманов за литературното образование – гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева, ФЖМК на СУ “Св. Климент Охридски”
. 14.15-14.30 ч. С аромата на фолклорните традиции, или писателят и народното творчество – Пенчо Чернаев, писател и журналист, СБП
. 14.30-14.45 ч. Културна интеграция и етническа толерантност – Мюмюн Тахир, д-р по философия
. 14.45-15.00 ч. Изследването на българските общности зад граница в светлината на идеите на проф. д-р Иван Шишманов – Галин Георгиев, ИЕФЕМ при БАН
. 15.00-15.15 ч. Дискусия с модератор доц. д-р Венцислав Димов, ФЖМК на СУ “Св. Климент Охридски”
. 15.15-15.30 ч. Откриване на изложбена експозиция – доц. д-р Драган Немцов, ФНПП на СУ “Св. Климент Охридски”
 

23.06.2012 г.

Трето заседание
Председател: проф. д.изк. Лозанка Пейчева, директор на ИЕФЕМ при БАН

. 10.00-10.15 ч. Иван Шишманов и българската народоука – проф. д.изк. Лозанка Пейчева, директор на ИЕФЕМ при БАН
. 10.15-10.30 ч. Живите човешки съкровища – Силвия Налбантян-Хачарян, експерт в Министерство на културата
. 10.30-10.45 ч. Последователите на Иван Шишманов и ранните теренни звукозаписи на традиционна музика в България – доц. д-р Венцислав Димов, ФЖМК на СУ “Св. Климент Охридски”
. 10.45-11.00 ч. Пена Грозева и Райна Кацарова – взаимовръзка между информатор и изследовател – Никола Ценкуловски, етноизследовател, гр. Червен бряг
. 11.00-11.15 ч. Народната култура и децата на България – регионални аспекти – Нинко Заеков, Етнографски музей, гр. Видин
. 11.15-11.30 ч. Проф. д-р Иван Шишманов за европейския контекст на богомилското учение – доц. д-р Ерика Лазарова, Изследване на обществата и знанието при БАН

11.30-11.45 ч. Кафе пауза

. 11.45-12.00 ч. Етноложки поглед върху възрожденските църковно-училищни празници – Невена Даскалова-Желязкова, д-р по история, гр. Стара Загора
. 12.00-12.15 ч. Ромският фолклор в началното училище – възможност за интеркултурен диалог – Диана Димитрова, докторант във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
. 12.15-12.30 ч. Приложение и развитие на идеите на проф. д-р Иван Шишманов в съвременното образование – музикално-танцови аспекти – Лъчезария Павлова, Средно музикално училище “Любомир Пипков”, гр. София
. 12.30-12.45 ч. Експозицията “Светът на детето” на Регионален исторически музей – Враца в контекста на идеите на проф. д-р Иван Шишманов – ст.н.с. д-р Йорданка Манкова, РИМ, гр. Враца
. 12.45-13.00 ч. Експериментална програма по музейно възпитание към НВИМ в духа на Иван-Шишмановите завети – д-р Стефанка Кръстева, гл. специалист в НВИМ
. 13.00-13.15 ч. Народното творчество и децата на територията на столицата – ст.н.с. д-р Михаил Букурещлиев, гл. художествен ръководител на ДЮФА “Изворче” в НДД
. 13.15-13.30 ч. Дискусия с модератор проф. д.изк. Лозанка Пейчева – директор на ИЕФЕМ при БАН
. 13.30-13.45 ч. Фрайбургският научен венец на образователния и преподавателски път на проф. д-р Иван Шишманов – доц. д-р Румяна Конева, Институт за исторически изследвания при БАН
. 13.45-14.15 ч. Прожекция на филма "Преди началото" на Бойко Василев за проф. д-р Иван Шишманов
. 14.15-14.30 ч. Връчване наградите на НЕПС “Проф. д-р Иван Шишманов”
. 14.30-14.45 ч. Закриване на конференцията – Лозинка Йорданова, председател на НЕПС “Проф. д-р Иван Шишманов”


Автор: Юлия Йорданова-Панчева
08.06.2012 г. 19:53
Посетено: 1421
Етикети: Синдикат на българските учители, Съюз на българските писатели, СУ Св. Кл. Охридски, годишнина, научна конференция, ИЕФМ-БАН, Национално етнопедагогическо сдружение, проф. д-р Иван Шишманов
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/14921-nauchna-konferentsiya-za-narodnata-kultura-i-obrazovanieto