Научни форуми

януари 2007 г.

Инициатива "Европа - тук и сега"
Департамент “Нова българистика” на НБУ
Студентски етноложки срещи - 2007
Публична лекция на проф. Юри Стоянов