Научни форуми

април 2021 г.

Форумът се провежда на 12 и 13 април във Военната академия в София