Научни форуми

Представяне и разговор върху книгата на Невена Панова "Мимеополис"

18 февруари, 18 часа, Нова конферентна зала Ректорат, СУ

 Представяне и разговор върху книгата на Невена Панова "Мимеополис"


◊ ПОКАНА

Софийският литературоведски семинар и Културният център на СУ
ви канят на

Представяне и разговор върху книгата на Невена Панова
"
Мимеополис: Върху Платоновата политическа и литературна теория на подражанието"

18 февруари 2014 г., 18.00 часа,
Нова конферентна зала Ректорат, СУ

С участието на: Миглена Николчина, Боян Манчев, Георги Гочев, Огнян Касабов, Морис Фадел


В основата на изследването стоят два по-общи и по-обхватни проекта: за проучване на античната литературна и на античната политическа теория. В случая са предложени наблюдения върху един по-частен културен феномен, който обединява двете първоначални ориентации, защото намира своята изява и в сферата на литературното, и на политическото – подражанието, мимесис, като същностен акт на създаване на произведения на изкуството, от една страна, но и на действане и напътстване на членовете на общността, от друга. Анализираните свидетелства са основно от последния Платонов диалог „Закони”, но са интерпретирани също ключови пасажи от „Държавата” и от някои други Платонови произведения. Като отправна точка на проучването може да бъде посочена следната мисъл на Платон: „Цялото ни държавно устройство е изградено като подражание на най-красивия и най-достоен живот” (Закони, VII, 817b).


Невена Панова преподава старогръцки език и литература в Катедрата по класическа филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изследователските й интереси са в областта на историята и теорията на старогръцката литература, на философската проза (Платон), на рецепцията на античността в българските литература и култура и в съвременната философия.

Автор: Културен център СУ
07.02.2014 г. 21:07
Посетено: 1187
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/18552-predstavyane-i-razgovor-varhu-knigata-na-nevena-panova-mimeopolis