Научни форуми

Представяне и разговор върху книгата на Дарин Тенев "Фикция и образ. Модели"

Покана за участие

Представяне и разговор върху книгата на Дарин Тенев "Фикция и образ. Модели"


◊ ПОКАНА

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски“ и
„Софийски литературоведски семинар“
ви канят на

Представяне и разговор върху книгата на Дарин Тенев
"
Фикция и образ. Модели"


9 май, четвъртък, 18:30 часа,
Нова конферентна зала,
Ректорат, Софийски университет


С участието на:
Миглена Николчина, Боян Манчев, Тодор Христов, Камелия Спасова


◊ КНИГАТА

"Фикция и образ" е изследване върху природата на литературния образ. Питането върху употребите на думата „образ“ може да поеме по три пътя: да обяви една от тях за най-валидна и да се опита да докаже защо това е така; да разгледа различните употреби и да очертае полетата на тяхното приложение; да се опита да мисли природата на образа и да види кое в тази природа е позволило разликите в употребата. В книгата е избран третият път. Литературният образ е разгледан във връзка със специфичното поле на потенциалност, което фикционалността отваря в отделните произведения. Тази потенциалност не може да бъде уловена непосредствено, но може да бъде откроявана, всеки път своеобразно, от теоретико-анализационни модели.

В изследването са предложени модели върху произведения на Т. С. Елиът, Чавдар Мутафов, Хагивара Сакутаро, Джеймс Джойс и Атанас Далчев, чрез които са преразгледани философските и литературно-антропологически предпоставки на самите анализи, свързани с работата на В. Изер, В. Хумболт, А. А. Потебня, Ж. Лакан, М. Бланшо, Мартин Хайдегер, Ж.-Л. Нанси и др. Така своеобразната потенциалност на предложената литературна теория произвежда философски остатък, който скицира една бъдеща философия на образа.

***

Софийски литературоведски семинар се фокусира върху изследването и разработването на концепти (идеи, понятия, термини, теории), улавящи и проблематизиращи моментите на преобразуване в текста и по неговите граници. Тези преобразувания – като трансформация, метаморфоза, трансмодалност, премоделиране, усукване, инфлексия, превърнатост, инверсия… – могат да бъдат видени в оптиката на една диахрония (генеалогии, пораждания, автотекстуалност…); в една или друга пространствена оптика като събития вътре в текстове, между текстове, между хетерогенни дискурси и медии, между незнаковото/нетекстуалното и знаковото/текстуалното, между различни изкуства, дисциплини и контексти, включително геополитически; и най-сетне в оптиката на потенциалността с нейните онтологически, утопически и други ресурси.Автор: Организаторите
06.05.2013 г. 14:37
Посетено: 1136
Етикети: литература, Културен център на СУ, Софийски литературоведски семинар, Фикция и образ. Модели, Дарин Тенев
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/16940-predstavyane-i-razgovor-varhu-knigata-na-darin-tenev-fiktsiya-i-obraz-modeli