Издания / премиери

септември 2011 г.

Мултимедийна презентация на тема "Град и кино във Ваймарската република"
Здравка Михайлова с Държавната награда за превод на гръцка литература на чужд език (2010) на Република Гърция